chralb.no
Gire opp treningen igjen
Som vanlig er det et stykke mellom drøm og virkelighet.