chralb.no
Konvolutter – veien til orden i økonomien
Kanskje er månedens inntekter i minste laget, eller kanskje er problemet bare å få pengene til å vare.