chralb.no
Puter under armene og hjelm på hodet
Jeg blir stadig imponert over hvor lite vi skal tenke selv og få bestemme selv. Tidligere har vi fått store advarsler på røykpakkene, og vi har fått alt som heter tobakksvarer godt gjemt bak grå p…