chralb.no
Forberedelse er halve jobben
Når man skal forandre mange av sine vaner, eller uvaner om du vil, er det ofte lettere når man gjør gode forberedelser. Hvis man setter opp tid til trening i timeplanen er det lettere å gjennomfør…