chralb.no
Jeg vil være meg!
Det finnes veldig mange medisinske grunner til hvorfor overvekt er et problem. Faren for mer eller mindre farlige sykdommer øker etter hvor overvektig man er. Også for den psykiske helsen kan ove…