chralb.no
Hva ligger bak valgene vi tar?
Når de store spørsmålene kommer opp, ja de små også forsåvidt, så tar jeg et valg. Valget er fra min side gjennomtenkt og jeg har sett på konsekvensene av valget. Jeg skal selvfølgelig ikke stikk…