chralb.no
Kan voksne mennesker ta egne valg?
Høyre har denne helgen avholdt sitt årsmøte. En av de sakene som har fått mest oppmerksomhet er spørsmålet om pappapermen i forbindelse med fødsel. Jeg kan begynne med å si at jeg ikke er far, så …