chralb.no
Sykelønnsordningen – ikke gjør de syke, sykere.
Debatten som går i alle typer media for tiden, setter stort sett søkelyste på de som ikke er syke. De som snylter på våre gode velferdsordninger. De som bruker sykdom som unnskyldning for å se OL…