chokarella.com
Istwa bouki ak tèt san kò avèk Sophia Fecu - Chokarella
Semèn sa, nou chita pale ak Sophia Fecu, yon antreprenè, Li pale nou de liv li a (Mon Héritage), de relijyon li (li se on manbo) al program li ap prepare ki rele « Mon Héritage » . Li rakonte nou istwa « Bouki ak Tèt san kò » apre sa li atake seyans devinèt yo. This week, we …