chokarella.com
Istwa yon nèg ki chich avèk Richardson Morin - Chokarella
Semèn sa, nou chita pale ak Richardson Morin, yon kontè. Li pale nou de on dokimantè kap fèt sou kont ak jwèt timoun en Haiti. Li ban nou istwa on nèg ki te chich anpil epitou li atake devinet nou yo. This week, we sit down with Richardson Morin, a storyteller. He tells us about …