cepenyagolosa.org
Estatuts
TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, FINALITATS, ACTIVITATS, ÀMBIT I DURADA ART. 1.- DENOMINACIÓ Es constitueix, a Vistabella del Maestrat, una associació sense ànim de lucre, amb personalitat juríd…