cdmae.cat
Objectes
Objectes La col·lecció d’objectes del MAE compta amb més de 390 peces catalogades que es classifiquen en castanyoles, objectes de màgia, màscares, objectes de caràcter personal i objectes escènics. Amb un abast cronològic des de la segona meitat del segle XIX fins a l’actualitat. La col·lecció té un