cdmae.cat
Fotografies
Fotografies L’arxiu de fotografies del MAE compta amb més de 300.000 imatges que es classifiquen en retrats d’actors, de cantants lírics, de ballarins, de dramaturgs, de directors, d'escenògrafs, etc.; en fotografies d’escena, fotografies de locals i esdeveniments relacionats amb les arts efímeres. Comprèn fotografies des de 1860 fins a