cdmae.cat
Memòria 2018
La Memòria anual recull les activitats i projectes portats a terme, permet reflexionar sobre el funcionament i emprendre projectes de millora. Entre les activitats i projectes del 2018 volem destacar: En l’àmbit museístic: - Que el Museu ja forma part dels sistema de museus de Catalunya, en la modalitat de col·lecció oberta. - L’augment de les visites guiades al Museu, que