carnaby.se
Ändringarna i Googles riktlinjer för webbansvariga
Det händer inte särskilt ofta, så när Google gör en större uppdatering av sina riktlinjer för webbansvariga (Google webmaster guidelines) så är det väl investerad möda att gå igenom vad som har för…