carnaby.se
40 företag som använder Twitter på ett bra sätt
Företag kan självklart dra nytta av att synas i mikrobloggar. Samtidigt som det är viktigt att man sköter det på ett balanserat sätt. Ett företag som ser Twitter som en kanal att ropa ut marknadsbu…