canandanann.nl
Hemel en Aarde - geschilderd Landschap
Het landschap levert de metaforen om ook de spirituele dimensie van het leven uit te drukken. In mijn werk als schilder komt dit treffend tot uitdrukking