campciabatta.com
Examen 2017 – Paralegal, Påhlmans Handelsinstitut
Det är nu exakt två veckor sedan som jag äntligen blev klar med det sista momentet av utbildningen: den muntliga presentationen av mitt examensarbete och opponeringen av en klasskamrats examensarbe…