campciabatta.com
Rättsfallskoncentrat
I vår kurs juridisk svenska så ingår det att skriva rättsfallskoncentrat; en sammanfattning av en dom. Domen hittas vanligast i NJA – Nya Juridiska Arkivet baserat på år och sidnummer. Jag sk…