cambraques.org
KEBYART ENSEMBLE
QUARTET DE SAXOS Pere Méndez, saxo soprano Víctor Serra, saxo alt Robert Seara, saxo tenor Daniel Miguel, saxo baríton "AIRES DELS TEMPS" Aquest concert ens presenta la música de cambra sota un angle una mica diferent de l’habitual. Peces originals conviuen amb transcripcions d’obres de grans mestres fetes pel mateix Kebyart Ensemble i amb les que