calabria66.net
Taller familiar de joguines amb materials reciclats
27 de febrer, dissabte, de 11h a 12,30h, al Taller 1 de Calàbria 66. Taller a càrrec de Joaquim Riera. Places limitades. Inscripció: recuperart@recuperart.es
www.site5.com