c-takt.be
Grote besparingen in de cultuursector - C-Takt
Wij van C-TAKT geloven dat kunst en cultuur van essentieel belang kunnen zijn in de wereld waarin we vandaag leven, dat kunst individuele en collectieve emoties stimuleert. Kunst en cultuur hebben dan ook een impact op ons leven, onze economie, onze gezondheid, ons onderwijs - onze maatschappij kortom. Het is een fundamentele pijler van die maatschappij, het maakt ons tot wie en wat we zijn.