byzantine-music.org.gr
Ύμνος
Ψάλλει ο δρ Γιώργος Κωνσταντίνου. Γεωργίου Ἀκροπολίτου. Ἦχος πλ. α´. Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας, καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ, ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε…