bykultur.dk
Fokus: Høje huse
Højhuspolitik Aarhus Kommune fremlagde i 2001 en konkret politik vedrørende højhusbyggeri, der i kommunens egne ord havde til formål: …at sikre, dels at høje huse i visse områder er en muligh…