bwajg-aukcja.pl
WOJCIECH PLEWIŃSKI – SUZY, LONDYN 1968
Wojciech Plewiński urodził się w 1928 r. Fotograf, z wykształcenia architekt. Autor ponad 500 okładek tygodnika „Przekrój”, z którym związany był przez wiele lat. Członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej i Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1955 roku ukończył studia na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. Dwa lata później związał się z tygodnikiem kulturalnym „Przekrój”, gdzie opublikował […]