bwajg-aukcja.pl
ARTUR SKOWROŃSKI – ŚWIĘTO WROCŁAWIA 2019
W latach 1985–1990 uczeń Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. Obecnie profesor ASP, dydaktyk, projektant, grafik. W obszarach projektowych zajmuje się znakiem, książką i plakatem. Współpracuje z pisarzami, poetami, artystami sztuk wizualnych, naukowcami a także z licznymi instytucjami publicznymi. W 2017 roku wyróżniony wśród 52 artystów w publikacji The […]