bwajg-aukcja.pl
ALICJA ZIMOLĄG – BABCINY
Studentka III roku Grafiki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu i absolwentka kursów w Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018. We wrześniu 2018 roku, debiutowała wystawą “Podmuch| Blown Away” w Galerii Kuriera Plus w Nowym Jorku. „Pomyśl o świecie, który nosisz w sobie”, ten cytat […]