burnmagazine.org
Kaja Rata – Kajnikaj
Kaja Rata Kajnikaj [ EPF 2017 – SHORT LIST ] Sometimes it seems to me that everything is going to collapse. The houses, grey from soot, and the broken pavements will fall on the mine corridor…