buhaykorea.com
LP: Tuyo - Buhay Korea
Ang mga larawang ito ay kuha noong ika-11 ng Abril sa lungsod ng Gancheon sa probinsiya ng Gangwon. Ito ay