bsgocentrum.be
Papierberg vermijden!
Om onnodig papier te verbruiken zetten wij als school in op het digitaal doorgeven van informatie/briefwisseling. Via gimme kan u als ouder alle algemene brieven en zaken van de klastitularis lezen. In bijlage de handleiding: