breziiri.com
Tre gjëra janë baza e çdo mëkati
Ibn Kajjim El-Xhevzi ka thënë: "Tre gjëra janë baza e çdo mëkati: Mendjemadhësia - Mendjemadhësia largoi nga mëshira e Zotit shejtanin dhe bëri të meritoj dënimin e përjetshëm në zjarrin