breziiri.com
Shanë dhe agjëron?!
Shanë dhe agjëron?! PYETJA: Nëse një person agjëron, d.m.th. nuk ha, nuk pi dhe nuk bën ndonji veprim tjetër që e prish agjërimin sipas fesë. Mirëpo, i njejti shan, fol