breziiri.com
Nafaka do ta arriijë njeriun edhe nëse ai ik nga ajo
Hazreti Aliu (r.a.) erdhi me deve para xhamisë dhe i tha një të riu që t'ia ruante devenë, deisa ta falë namazin. I riu e hoqi litarin nga devja, e