breziiri.com
Logos-A shpërndan libra në shkollat shqipe të fshatrave të Velesit
htëpia Botuese Logos-A vazhdon me projektin e shpërndarjes së librave nëpër ato fshatra ku më parë askush nuk kish ndërmarrë një aktivitet të tillë. Së fundmi karvani i dhurimit të