breziiri.com
Kryetarja e Këshillit Konsultativ të OBI-t thirrje komunitetit ndërkombëtar
Kryetarja e Këshillit Konsultativ të Grave të Organizatës për Bashkëpunim Islam (OBI), Esra Albayrak, paralajmëroi se gratë dhe fëmijët më së shumti do ta paguajnë çmimin e procesit të inicuar