breziiri.com
Jakubi a.s. dhe ndikimi i stresit psikik në humbjen e shikimit
“U largua prej tyre dhe tha: “O i mjeri unë për Jusufin!” Sytë i ishin zbardhur prej pikëllimit ishte plot zemërim.” (Jusuf, 84). Ky ajet na sqaron se si Jakubi a.s.