breziiri.com
Islamofobia në rritje, për një vit 72 sulme mbi xhamitë në Holandë
Numri i sulmeve në Holandë që për objektiv kanë xhamitë shënojnë rritje, flasin të dhënat e një raporti të publikuar nga Universiteti Sabahattin Zaim nga Stambolli. Në raportin e titulluar