breziiri.com
Hixhreti – pikënisja e kalendarit islam dhe ndjenja e përgjegjësisë
Dr.Bashkim Aliu Çdo vit, muslimanët në katër anët e botës e përkujtojnë ngjarjen e rëndësishme të historisë së fesë sonë, hixhretin-shpërnguljen, ngjarje kjo që pati jehonë të madhe në botë,