breziiri.com
E dini çfarë i ndodh zemrës suaj nëse nuk shoqëroheni me Kuranin?
Çfarë do të ndodhte me trupat tanë, nëse me ditë nuk do të hanim dhe pinim, ndërsa pas kësaj do të pinim një gotë me helm? Do të vuanim dhe