breziiri.com
Debati për shaminë në Austri, muslimanët të shqetësuar për të ardhmen
Debatet e reja mbi vendosjen e një ndalese për shamitë për nxënësit dhe profesorët në shkollat e mesme të Austrisë, kanë rezultuar me shqetësimet e pakicës muslimane atje, të cilët