breziiri.com
Cili është kuptimi i kësaj jete? Përse ekzistoj?
Sa prej nesh njëmend kanë menduar për qëllimin e vërtetë të jetës në këtë botë? Sa herë kemi pyetur: “Cili është qëllimi i ekzistencës sonë? Çfarë po bëjmë këtu? Pse