breziiri.com
Ata nuk janë të huaj, ata janë prindërit tu!
Një burrë i tha gruas së tij: “Sa po më mungojnë prindërit e mi, vëllezërit e mi dhe fëmijët e tyre, ka një kohë që nuk i kam parë, do