breziiri.com
Arkitektura Islame e hershme
Nga: Ali BARDHI Në historinë e religjioneve vërejmë se fetë e njohura se bashku me besimin kanë sjellë edhe artin. Me fjalë të tjera arti i së kaluarës në përgjithësi