breziiri.com
Algjeria – Përhapja e fesë islame në Algjeri
Të dhëna statistikore(1): - Emri ndërkombëtar në anglisht: Algeria. - Emri zyrtar: Algjeria. - Sistemi i qeverisjes: Republikë. - Sipërfaqja: 2,381,741 km. - Numri i banorëve: 35,700,000 (2009). - Dendësia: