breziiri.com
A ndikojnë ligjeratat dhe hutbet tek ne?
Të dashur vëllezër, Tema e hutbes së sotme është: A po ndikojnë ligjëratat dhe hutbet tek ne? Në vendin tonë është bërë zakon që me rastin e xhenazes njerëzve tu