breziiri.com
A lejohet që meshkujt të mbajnë vathë?!
Pyetja: A lejohet në Islam që meshkujt të mbajnë vathë në veshët e tyre?! Përgjigjja: Bismi’l-lahi’rr-Rrahmani’rr-Rrahim Për meshkujt është e ndaluar që të mbajnë vathë ose që t’i shpojnë veshët