brasschaat2012.be
Brasschaat 2012 overtuigt de Brasschaatse meerderheid tot invoering van aanvullende deontologische code voor voorzitter en leden van het Bijzondere Comité Sociale Dienst. | Brasschaat 2012
Raadslid Inge Hermans (Brasschaat 2012) lanceerde een oproep aan de leden van de Brasschaatse Raad voor Maatschappelijk Welzijn om het aanvullend model-deontologische code op te nemen in het huishoudelijk reglement. Deze aanvulling werd opgemaakt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenwerking met Governance & Integrity. Het voorstel biedt een zeer waardevolle bijdrage …