brasschaat2012.be
Brasschaatse meerderheid blaakt méér dan ooit van zelfvertrouwen als het gaat om zich als “asociaal bestuur” te profileren! | Brasschaat 2012
Bij de toelichting van het toekomstig plan van aanpak met betrekking tot de poets- en karweidienst van het Brasschaatse OCMW, werd in de vroege uurtjes en als allerlaatste agendapunt van de Algemene Commissie een uitdoofscenario voor de poets- en karweidienst voorgesteld. Voorafgaandelijk werd aan de leden van gemeente –en OCMW raad niets ter voorbereiding meegestuurd. …