brasschaat2012.be
Speekseltesten in Brasschaatse scholen | Brasschaat 2012
Bij het verschijnen van de schoolreglementen in juni stelde Rudi Pauwels de wettelijkheid van speekseltesten op school in vraag. De bevoegde schepen antwoordde dat het afgetoetst was bij het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en er geen probleem was. De volgende dag beheersten de speekseltesten de media. Bij het VAD klonk een heel ander …