brasschaat2012.be
Intellectueel en cognitief vermogen van de Brasschaatse burger wordt zwaar onderschat. | Brasschaat 2012
Naar aanleiding van een oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, agendeerde Brasschaats gemeenteraadslid Inge Hermans, (Brasschaat 2012) het voorstel om Brasschaat een prominente rol te laten opnemen als actieve partner in de uitwerking van de “klimaatadoptietool “ en flankerend het “klimaatportaal” te lanceren op de Brasschaatse gemeentelijke website. …